logo  
 

KŪDRAS IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Kūdras plašai izmantošanai lauksaimniecībā ir daudz iemeslu. Kūdra ļauj efektīvi nodrošināt barības vielu piekļuvi, saglabā augstu augsnes auglību, spēlē svarīgu lomu apkārtējās vides un lauksaimniecības darbinieku veselības aizsardzībā.Pēdējos gados kūdras izmantošanas apjomi lauksaimniecībā pakāpeniski pieaug. Pašlaik tiek veikti pētījumi par kūdras īpašo raksturojumu noteikšanu un jaunām izmantošanas iespējām citās nozarēs - enerģētikā, ķīmiskajā rūpniecībā kā ekoloģiski drošu sorbentu.

MĒS ESAM PRIECĪGI JŪS SVEIKT UZŅĒMUMA SIA «SAUKAS KŪDRA» MĀJAS LAPĀ

SIA «Saukas kūdra» tika dibināta 2006. gadā. Firma veic kūdras ieguvi Saukas un Geidas kūdras purvos.

Saukas kūdras purvs atrodas Latvijas austrumu daļā, Madonas novadā, netālu no Barkavas. Purva licenzētās ieguves platības sasniedz 540 ha. Pašlaik kūdras ieguvei iestrādāti ir 340 ha. Mēs nepārtraukti apgūstam jaunas platības un plānojam tuvākp pāris gadu  laikā apgūt atlikušos 200 ha. Saukas purvā tiek iegūta frēzkūdra un grieztā kūdra.

Geidas purvs atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Smiltenes novadā, netālu no Bilskas. Kūdras ieguve notiek 55 ha platībā. Geidas purvā tiek iegūta frēzkūdru.

Vēl SIA „Saukas kudra” ir ražošanas cehs, kurā ir uzstādīta kūdras smalcināšanas līnija pa frakcijām un tiek nodrošināta iepakošana Big Bales.

Mūsu darbības veidi

Frēzkūdra

Frēzkūdru iegūst ar frēzēšanas metodi, noņemot kūdras lauka virsējo slāni 11–20 mm biezumā.
 

Grieztā kūdra

Griezto kūdru iegūst mehāniskā ceļā izgriežot kūdras blokus. Mūsu uzņēmums izmanto divas metodes grieztās kūdras iegūšanai.

Pārstrāde un fasēšana

Grieztā kūdra tiek sasmalcināta frakcijās speciālā iekārtā un pēc tam tiek separēta frakcijās.


Kūdras iegūšana

Kūdrāji, kuros SIA «Saukas kūdra» veic kūdras iegūšanu, ir augstā purva kūdrāji, kas garantē mūsu produkta augsto kvalitāti.